Projekty przyjmowaliśmy do końca listopada br. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje pomysły.
Otrzymaliśmy kilkaset biznesplanów, które były analizowane i oceniane przez jury.


16 stycznia, 2009
Wyłoniliśmy pierwszego zwycięzcę akcji "Milion na start-up" 

Został nim projekt iBroker.pl z Wrocławia zgłoszony przez Macieja Białka i Mateusza Sowę.
iBroker.pl to internetowy broker ogłoszeń drobnych. Dzięki platformie można będzie zamieszczać ogłoszenia w wielu serwisach tematycznych jednocześnie. System umożliwia m.in. mulitposting, zarządzanie kampaniami i ich optymalizację.

Komisja wyróżniła projekt za oryginalność, doskonale przygotowany biznesplan i rozwiązania technologiczne. Nie bez znaczenia jest również dotychczasowe doświadczenie założycieli oraz fakt, że projekt ma szanse na sukces dzięki synergiom z serwisami tematycznymi Money.pl i społkami grupy Money.

Gratulujemy!

Pozostałe projekty mają wciąż szansę na inwestycję. Money będzie kontynuować rozmowy z autorami naciekawszych z nich.